ἀποπειρασάμενον

ἀποπειρασάμενον
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mp masc acc sg (attic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mp neut nom/voc/acc sg (attic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mp masc acc sg (doric aeolic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mp neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mid masc acc sg (attic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mid neut nom/voc/acc sg (attic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mid masc acc sg (doric aeolic)
ἀποπειρᾱσάμενον , ἀποπειράομαι
make trial
aor part mid neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
ἀποπειράζω
make trial of
aor part mid masc acc sg
ἀποπειράζω
make trial of
aor part mid neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”